Logo
Header

Cenník

NCBS má záujem organizovať semináre s majstrom školy Jánom Maďarom. Tieto trvajú 12 hodín (dva dni) a konajú sa cez víkend. Za seminár sa platí 20 € / žiak. Seminár zorganizuje pobočka vo svojich priestoroch po predchádzajúcej vzájomnej dohode so školou, ktorá potvrdí termín konania. Škola ustanovila pre pobočku maximálne tri semináre v kalendárnom roku.

 

Mesačný poplatok za tréning 1x týždenne 15 € / žiak
Poplatok za skúšku na vyšší technický stupeň 0 €
Poplatok za seminár s majstrom 20 € / žiak